Wednesday, 16/06/2021 - 14:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Hoa Sen

Kế hoạch Thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch covid-19 từ ngày 10/05 /2021.

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

 

Số: 84 /KH - TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thị trấn Hùng Sơn, ngày  10 tháng 05 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch covid-19 từ ngày 10/05 /2021.

 

Công văn số 268/SGD - TN- ngày 23/02/2021 của Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên về việc bổ sung nội dung chỉ đạo đối với GDMN trong bối cảnh  dịch Covid-19; Công văn số 684/ UBND – YT ngày 6/5/2021 của UBND huyện Đại Từ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Đại Từ; Công văn số 294/PGD ĐT- CTHS ngày 8/5/2021 của Phòng GD ĐT Đại Từ về việc thông báo cho học sinh trên địa bàn  huyện Đại Từ tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid – 19.

Trường Mầm non Hoa Sen xây dựng kế hoạch, phân công thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian trẻ tạm nghỉ đến trường; thực hiện chương trình giáo dục đối với học sinh tạm ngừng đên trường với các nội dung như sau:

I. Nội dung.

1. Thông báo tới toàn thể phụ huynh học sinh học tại trường Mầm non Hoa Sen cho các cháu tạm dừng đên trường từ gày 10/05/2021 đến khi có thông báo mới của các cấp chỉ đạo để phòng, chống dịch covid-19.

Triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Công văn số 268/SGD - TN- ngày 23/02/2021 của Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên về việc bổ sung nội dung chỉ đạo đối với GDMN trong bối cảnh  dịch Covid-19; Công văn số 684/ UBND – YT ngày 6/5/2021 của UBND huyện Đại Từ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Đại Từ; Công văn số 294/PGD ĐT- CTHS ngày 8/5/2021 của Phòng GD ĐT Đại Từ về việc thông báo cho học sinh trên địa bàn  huyện Đại Từ tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid – 19.

 

2. Rà soát. Cập nhập các thông tin CBGV,NV. Học sinh đi, đến từ vùng dịch về, địa phương phải thực hiện khai báo y tế một cách trung thực về lịch trình di chuyển, hàng ngày Báo cáo các thông tin về Phòng GD ĐT, ban chỉ đạo kịp thời.

3. BGH cùng với giáo viên các lớp xây dựng kế hoạch theo Công văn số 268/SGD – TN, ngày 23/02/2021 của Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên về việc bổ sung nội dung chỉ đạo đối với GDMN trong bối cảnh  dịch Covid-19; phù hợp với lớp mình, độ tuổi của trẻ và điều kiện cụ thể của học sinh, đảm bảo học sinh nghỉ dịch vẫn được học, được đánh giá;

Phân công lịch làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên cụ thể, thực hiện tốt phương châm học sinh dừng đến trường nhưng không dừng học đảm bảo hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 (Có bảng phân công kèm theo).

4. Tích hợp các nội dung giáo dục trẻ thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng, chống dịch tại nhà; Phối hợp với cha mẹ học sinh để nắm bắt thông tin kịp thời diễn biến dịch bệnh, duy trì thông tin liên lạc giữa nhà trường với phụ huynh học sinh; Khuyến nghị phụ huynh học sinh không nên cho con em ra khỏi nhà khi không có việc thật cần thiết, không nên đi ra ngoài địa bàn, không tham gia các hoạt động lễ hội và các hoạt động đông người; Thực hiện yêu cầu 5K trong phòng chống dịch.

5. Trong thời gian học sinh tạm dừng tới trường, nhà trường phải tổ chức thực hiện các giải pháp an toàn phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, xây dựng phương án để sẵn sàng các điều kiện tốt nhất trước khi học sinh quay trở lại trường học tập. Căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh, ý kiến chỉ đạo của BCĐ phòng, chống dịch của huyện và ý kiến chỉ đạo của Sở GDĐT, Phòng GDĐT, Trương mầm non Hoa Sen sẽ có chỉ đạo cụ thể trong thời gian tiếp theo.

 

Trường mầm non Hoa Sen yêu cầu giáo viên các lớp thông báo kịp thời đến toàn thể học sinh, phụ huynh học sinh và khẩn trương triển khai thực hiện. Kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của trường khi có các tình huống bất thường xảy ra.

II.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu

Triển khai Kế hoạch đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Chỉ đạo các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, giáo viên bám sát nội dung, của nhà trường để đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

2. Tổ chuyên môn

Trên cơ sở kế hoạch của nhà trường chủ động nghiên cức các công văn chỉ đạo của các cấp để đôn đốc tổ viên thực hiện tốt phương án đề ra.

3. Các tổ chức đoàn thể

Các tổ chức Công đoàn, chi đoàn thanh niên, ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch của nhà trường, phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, phòng chống dịch bệnh thật tốt khi trẻ tạm dừng đến trường.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường của Trường Mầm non Hoa Sen. Yêu cầu cán bộ, giao viên, nhân viên nhà trường nghiên cứu, nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- PGDĐT (Bc);

- Trường MN Hoa Sen (th);

- Lưu: VT, HSQL;

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trương Thị Hương

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

 CBGV,NV trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường

( Kèm theo Kế hoạch số 84/KH – TrMN ngày 10/5/2021 của trường mầm non Hoa Sen).

STT

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Ban giám hiêu

- Chỉ đạo chung; Nắm bắt tình hình diễn biến dịch và báo cáo cấp trên;

- Nắm bắt thông tin đi, đến các vùng dịch của phụ huynh học sinh và trẻ do giáo viên báo cáo;

- Thành lập Ban thẩm định các nội dung CSGD trẻ qua các video của giáo viên.

- Phối hợp chỉ đạo giáo viên xấy dựng kế hoạch soạn giảng các bài học gửi qua Internet cho học sinh;

- Trực trường

 

2

Giáo viên

- Xây dựng kế hoạch CSGD trẻ

- Làm video các nội dung CSGD trẻ Giao bài cho học sinh thông qua cha mẹ trẻ, thông qua các hệ thống Internet khác nhau;

- Tham gia vào hội đồng thẩm định các nội dung dạy trẻ qua vi deo.

- Tổng hợp kết quả tương tác của học sinh hàng ngày;

- Đánh giá kết quả trẻ thông qua kết quả tương tác và chia sẻ với cha mẹ học sinh;

- GV hợp đồng tạm thời nghỉ tại nhà.

- Tuyên truyền tới phụ huynh CSGD  trẻ thực hiện tốt công tác vệ sinh, đảm bảo an toàn khi trẻ ở nhà, phòng, chống dịch tại nhà;

- Nắm bắt kịp thời các thông tin cá nhân, diễn biến đi, đến của cha mẹ học sinh, học sinh trong thời gian dừng đến trường, báo cáo kịp thời cho ban chỉ đạo của trường.

 

 

- 14h hàng ngày duyệt bài các độ tuổi để giáo viên gửi bài cho cha mẹ học sinh vào ngày hôm sau

- Giáo viên tổng hợp kết quả tương tác từ phía cha mẹ trẻ và báo cáo với tổ, nhóm vào sáng ngày hôm sau.

 

3

Nhân viên

Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn: kế toán, y tế;

- Nhân viên y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch; tham gia các hoạt dộng, nội dung phòng, chống dịch theo yêu cầu của Bộ y tế;

- Nhân viên nấu ăn tam thời nghỉ tại nhà;

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 22
Hôm qua : 30
Tháng 06 : 888
Năm 2021 : 9.465